Úvod     Služby     Referencie     Info a články     Partneri     Kontakt

Referencie

Mobil: 0905 746 477

REFERENCIE podľa jednotlivých oblastí :

Priemyselné a administratívne budovy

Rodinné domy a byty

Bleskozvody

Ostatné činnosti

Aktivity a referencie v spolupráci s inými firmami

1. Priemyselné a administratívne budovy (pozri galéria)

ubytovacie zariadenie 30 byt. jednotiek - Bratislava
2011 - prípojka NN,bleskozvod, kompletná elektroinštalácia + štrukturovaná kabeláž, montáž koncových prvkov (zásuvky, spínače, svietidlá ...), rozvod TV signálu

kaviareň - Trinity Bratislava
2012 - kompletná elektroinštalácia

cestovná kancelária -  Bratislava
2012 - kompletná elektroinštalácia

fitness centrum - Devínska Nová Ves, Bratislava
2011 - rekonštrukcia elektroinštalácie

administratívna budova - Podunajské Biskupice Bratislava
2011 - kompletná elektroinštalácia

Priemyselná budova  - recyklačná hala Rohožník
2011 - kompletná elektroinštalácia

Priemyselný areál -  Dolný Štál
2011 - optické zakáblovanie areálu

Materská škôlka -  Koliba Bratislava
2010 - kompletná elektroinštalácia

a mnoho ďalších ...

2. Rodinné domy a byty (pozri galéria)

5 x Rodinný dom - Bratislava
2012 – kompletná elektroinštalácia

3 x Rodinný dom - Bratislava
2012 – kompletná elektroinštalácia + prípojka NN

10 x Rodinný dom - Bratislava
2010-2011 – kompletná elektroinštalácia + EZB (el. zabez. systém)

9 x Rodinný dom - Bratislava
2009 – kompletná elektroinštalácia + prípojka NN

8 x Rodinný dom - Bratislava
2008 – kompletná elektroinštalácia

57 x rôzne byty - Bratislava
2004 - 2012 - kompletná elektroinštalácia + rozvod KTV

27 x rôzne byty - Bratislava
2004 - 2012 - kompletná elektroinštalácia + rozvod KTV + datová LAN sieť

2 x ubytovňa - Bratislava DNV
2012 - kompletná elektroinštalácia + rozvod KTV + datová LAN sieť

a mnoho ďalších

3. Bleskozvody (pozri galéria)

Administratívna budova - Bratislava
2012 - kompletná bleskozvodná sústava

Administratívna budova -  Podunajské Biskupice, Bratislava
2011 - kompletná bleskozvodná sústava

Rodinné domy - 3xAlžbetin dvor, 18x Senec, 5x Malinovo, 17x Bratislava, 5xKráľová pri Senci, ďalšie obce v okolí BA
2011-12 - kompletná bleskozvodná sústava

a mnoho ďalších ...

4. Ostatné činnosti (pozri galéria)

42 x Rod. domy a byty - Bratislava
2000-2012 -  dodávka, montáž, nastavenie a zaškolenie satelitnej techniky

5 x EPS pre rodinný dom - Bratislava a okolie
2005-2012 - príprava kabeláže pre EPS (el.požiarny systém), EZB (el. zabezpečenie budovy)

3 x Reštaurácia, Bratislava - Bratislava
2010-2011 -  audit a prepočet spotreby el. energie, návrh na optimalizáciu nákladov na el. energiu

3x Bytové domy, Bratislava
2010-2013 - demontáž strešnej antény na bytovom dome

5x Bytové domy, Bratislava       
2010-2013 - montáž prestrešenia vstupu do bytového domu

a mnoho ďalších ...

5. Aktivity a referencie v spolupráci s inými firmami

Rod. domy a byty - Bratislava a okolie
systém EZB, kabeláž (RiKaPro) + dodávka alarmu a kam. systému (partner RiKaPro)

a mnoho ďalších ...

Copyright © 2016 rikapro.sk. Všetky práva vyhradené.

RiKaPro s.r.o.
Staviteľská 3
831 04  Bratislava

Mobil:
0905 746 477

E-mail:
rikapro@rikapro.sk